Avhandlingar

Avhandlingar

Publiceringsalternativ

En avhandling kan vid Helsingfors universitet publiceras på två sätt. Alternativet till en tryckt avhandling är en elektronisk version som publiceras och distribueras via Internet. För en disputand innebär en elektronisk avhandling att den publiceras så att den når en möjligast vid läsekrets samtidigt som upplagan och kostnaderna minimeras. För universitetets del innebär en elektronisk avhandling att forskningen görs mera synlig och upplagan större samtidigt som ett virtuellt lärdomsprovsbibliotek kommer att bildas. Nuförtiden publiceras en stor del av avhandlingarna vid Helsingfors universitet också som Internetversioner.

För tryckning av avhandlingar används oftast digital tryckteknik. Den är snabb och förmånlig och idealisk för små upplagor (c. 50 – 500 ex.) En betydande fördel är att material i digital form snabbt kan reproduceras också i mindre upplagor.

En elektronisk avhandling kan göras antingen i PDF- eller HTML-format. Disputanden kan välja i vilket format avhandlingemn publiceras, eller om den publiceras i bägge formaten.

PDF-publikationerna när populärare eftersom de är tekniskt lättare och förmånligare att göra än HTML-versionerna. De mest utvecklade sökinstrumenten, bl.a. Google, kan genomföra sökningar också i PDF-dokument.

Helsingfors universitet erbjuder förutsättnigar för elektronisk publicering inom E-thesis tjänsterna. Tjänsten fungerar i form av en koncentrerad publiceringskanal och ett virtuellt lärdomsprovsbibliotek för alla fakulteter vid Helsingfors universitet.